Connect

Om verbinding te maken met de core features, zoals het lezen en plaatsen van de stempels, is het nodig om onze PHP Class te gebruiken binnen jouw software. Zodra dat gebeurt is kan er op de volgende wijze verbinding gemaakt worden met onze verwerkende API.

// Include our API PHPClass 
// > file downloadable at http://spari.nl/downloads/ConnectSpari-api-v1.zip
include 'ConnectSpari.php';

// Always start with defining our class
$spari = new ConnectSpari("use_api_public_key_here", "use_api_secret_key_here");

Jouw publieke en geheime API-Sleutel kan je terug vinden in Spari Zakelijk onder het kopje "Extra's". Het kan zijn dat het nodig is om eerst de daarvoor bestemde app te activeren, doe dit eveneens binnen het kopje "Extra's", of neem hiervoor contact op met ons support team.