JavaScript

Om de Spari login panel en componenten in te laden zal je gebruik gaan maken van onze API JavaScript. Voor het inladen van deze JavaScript API is het nodig om gebruik te maken van jouw Publieke API-Sleutel. Deze kan je terug vinden in de zakelijke dashboard onder "Extra's".

De JavaScript API

Inladen van JavaScript

Het aanroepen van de JavaScript API doe je als volgd, vergeet uiteraard niet jouw eigen Publieke API-Sleutel te gebruiken.

<script type="text/javascript" src="https://api.spari.nl/v1/js/loader.js?key=PUBLIC_API_KEY_HERE&css=default"></script>
Maak een DOM-element

Deze DOM-element zal enkel gebruikt worden als de klant nog niet is ingelogd, zodat de API op een nette wijze diverse login gegevens kan weergeven.

<div id="spari-box"></div>
Weergeef de Spari Container

De volgende JavaScript functies zal op elke pagina waar Spari gebruikt wordt aangeroepen moeten worden. Hiermee zullen wij content aanvullen en diverse features en enige UX toevoegen aan de Spari elementen.

<script type="text/javascript">
  SpariLoader('firstUse', 'spari-box');
</script>